Staňte sa členom 成為會員

Čo ponúkame

Slovensko - Taiwanská obchodná komora je súkromná organizácia založená na členských príspevkoch. Ponúkame dve základné úrovne našich služieb:

  1. Networking. Špecializujeme sa na Slovensko - Taiwanské vzťahy. Združujeme okolo seba firmy a jednotlivcov, ktorí majú unikátne vedomosti o oboch krajinách. Pravidelne poskytujeme našim členom aktuálne informácie z obchodného prostredia a kultúry. Prinášame najnovšie informácie a ponuky z oboch krajín. Organizujeme rôzne podujatia so zameraním na obchodné vzťahy. Takisto pomáhame členom pri hľadaní obchodného partnera.
  2. Obhajujeme záumy našich členov. Pomáhame našim členom so vzťahmi s oficiálnymi štátnymi a verejnými inštitúciami. Pripravujeme návrhy na zlepšovanie vzájomných obchodných vzťahov a lobujeme za ich implementáciu. Takisto pomáhame našich partnerom v zahraničí pri presadzovaní ich obchodných cieľov.

我們提供

斯洛伐克-台灣商會是一個採取會員制的非營利組織。我們提供各種類別的服務。

  1. 服務級別 – 人際網路。 我們聚焦在斯洛伐克與台灣。我們匯總關於這兩個國家的公司行號與個人的特別知識。我們定期提供兩國的商業與文化消息並幫助我們的會員獲得最新資訊。我們舉辦有關商業的會議及研討會,並幫助我們的會員商業媒合。
  2. 幫助我們的會員推廣他們的需求。 我們幫助我們的會員管理與公共和國家機構的關係。我們幫助如何讓兩國之間的業務更加順暢,並遊說官員實施變革。我們還幫助我們的國外會員實現他們的事業目標。

Členstvo je možné len pre spoločnosti registrované v EU. 會員資格適用於在歐盟內註冊的公司行號