Aktivity

Od roku 2011 Slovensko - Taiwanská obchodná komora zorganizovala množstvo podujatí a pravidelne sa zúčastňuje na akciách ktore sa týkajú Taiwanu, alebo Slovenska na Taiwane. Prevažne sa zameriavame na networkingové akcie pre našich členov a obchodné zastupovanie našich členov v zahraničí. Naše aktivity by sa dali rozdeliť na nasledovné kategórie:

活動宗旨

自2011年以來,斯洛伐克-台灣商會舉辦了許多活動,並定期參加在台灣或斯洛伐克兩國的相關活動。我們主要關注會員的商業社交活動以及海外會員的業務代表。 我們的活動可以分為以下幾類:

Vlastné akcie - organizácie stretnutí pre členov, pracovné stretnutia s predstaviteľmi verejnej, alebo štátnej správy. Takisto udržiavame dobré vzťahy s parlamentnou skupinou pre Taiwan (Slovensko - Taiwanská skupina priateľstva).

我們的活動 - 替我們的會員與國家代表或政府行政部門安排會議。我們與斯洛伐克國會友好團有良好關係(在國會的斯洛伐克台灣友好團)

Business zastupovanie - pravidelne sa zúčastňujeme výstav a rôznych podujatí v zahraničí, kde zastupujeme buď našich členov, alebo jednotlivé organizácie. V minulosti sme spolupracovali na rôznych akciách so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ako aj s Taiwanskou agentúrou pre rozvoj zahraničného obchodu (TAITRA).

商業活動 - 我們定期參加國外的展覽和商業活動,我們代表我們的會員或合作夥伴組織的需求。 過去,我們與斯洛伐克投資貿易發展組織(SARIO)以及中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)合作。

Kultúrne aktivity - akcie zamerané na propagáciu kultúry. Spoluorganizovali sme filmový festival, výstavy fotiek, diskusie na akademickej pôde ako i rôzne iné aktivity.

文化活動 - 任何促進文化交流的活動。 例:我們舉辦過電影節,攝影展,學術討論等等。

Vystupovanie na akciách našich partnerov - pravidelne sa zúčastňujeme konferencií, ktore sa týkajú spolupráce Taiwanu a Slovenska, kde prezentujeme naše odborné stanoviská.

加入我們合作夥伴的活動 - 我們定期參加並致力於台灣和斯洛伐克兩邊關係的會議與活動。