Kto sme

Slovensko-Taiwanská obchodná komora bola založená v roku 2011 skupinou slovenských a taiwanských podnikateľov. Od svojho vzniku sa venuje šíreniu dobrého mena Taiwanu na Slovensku a propagácie Slovenska na Taiwane.

Spolupracujeme s Taipeiskou reprezentačnou kanceláriou v Bratislave (TROB) ako aj Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom v Taipei (SECO).

Sme súkromná networkingová organizácia spájajúca podnikateľov z obidvoch krajín, ktorým poskytujeme služby na základe členstva v našej organizácii. Pomáhame frimám prekonávať administratívne a kultúrne bariéry, keď sa rozhodnú vstúpiť na nový trh. Poskytujeme incomingové služby pre investorov a venujeme sa organizáciam rôznych kultúrnych ako aj podnikateľských podujatí.

Našim hlavným orgánom je predsedníctvo, ktoré je vedené tajomníkom. Ak máte záujem o bližšie informácie prosím neváhajte nás kontaktovať na info@stcham.com Hovoríme čínskym, anglickým a slovenským jazykom.

關於我們

斯洛伐克-台灣商會是由一群斯洛伐克與台灣的商人所創辦,成立於2011年。自創立以來,我們與在布拉提斯拉瓦的駐斯洛伐克代表處 (TROB) 以及台北的斯洛伐克經濟文化辦事處 (SECO) 合作,宗旨是在斯洛伐克宣傳台灣的美好,並在台灣推廣斯洛伐克文化。

我們是串聯兩國企業交流的非政府組織。我們為組織中會員提供各種服務。我們協助想要進入新市場的公司解決行政問題和文化障礙。我們為投資者提供全方位的服務,亦協辦各種文化交流及商業活動。

我們的主要決策機構是由秘書長領導的董事會。如果您想了解更多信息,請隨時透過 info@stcham.com 與我們聯繫。我們服務的語言有中文,英文和斯洛伐克文。