Novinky 消息

Na tomto mieste môžete nájsť články, ktoré nás zaujali, alebo naše vlastné autorské texty. Prevažne budeme informovať o udalostiach, ktoré sa týkali oboch krajín. Texty budú pridávané v troch jazykoch v závislosti od zdroja.

在這裡,您可以找到我們感興趣的文章或我們自己撰寫的題材。我們通常主題是圍繞在這兩個國家的新聞活動。內文使用三種語言。

Article thumbnail

We decided to make every month a regular summary of the key news from both countries (Slovakia and Taiwan). We will focus on analyzing the media and their way of presenting the other region as well as informing about the events that helped to shape mutual relations past month. In this first article we covered the period from mid June to end of August.

Article thumbnail

Since 2011 our group regularly attend exhibitions in Taiwan representing our clients. For some products is the best way how to penetrate the market and find a supplier or a partner company. We make the analyzes and follow up meetings that will help your businesses to grow.

Article thumbnail

V pondelok 29.7.2019 sme mali tú česť zúčastniť sa krstu prvej detskej knihy od taiwanského autora (Chingyen Liu), ktorá bola preložená z tradičnej čínštiny do slovenského jazyka. O ilustráciu sa postarala mladá talentovaná Yihsiang Lin, pre ktorú to bola vôbec jej prvá kniha. Preklad zabezpečila absolventka magisterského a doktorandského štúdia na katedre slovenského jazyka FiF UK, Chen Liang Podstavek,v súčasnosti pracujúca po boku manžela na Slovenskom ekonomickom a kultúrnom úrade v Taipei.