Novinky 消息

Na tomto mieste môžete nájsť články, ktoré nás zaujali, alebo naše vlastné autorské texty. Prevažne budeme informovať o udalostiach, ktoré sa týkali oboch krajín. Texty budú pridávané v troch jazykoch v závislosti od zdroja. 在這裡,您可以找到我們感興趣的文章或我們自己撰寫的題材。我們通常主題是圍繞在這兩個國家的新聞活動。內文使用三種語言。